SK – Milí priatelia a atléti,

situácia s korona-vírusom nám všetkým zasiahla do životov a každým dňom sa tieto zásahy prehlbujú. Nevyhlo sa to ani fungovaniu nášho gymu a našej pripravovanej súťaži. Tohto-ročnčé MyWay Games, ktoré sa mali konať 16. mája 2020 sme nútení zrušiť! Dôvodov je viac, niektorí z Vás nemajú možnosť plnohodnotne trénovať a pripraviť sa na súťaž do Vami očakávanej súťažnej formy. Avšak prvoradým dôvodom je zabezpečenie možnosti fungovania nášho gymu po finančnej stránke hneď ako to bude umožnené po legislatívnej stránke.

Veľmi sa všetkým ospravedlňujeme. Veríme, že naše rozhodnutie pochopíte.

S pozdravom, tím Good Vibes CrossFit.

 

EN – Dear friends and athletes,

corona-virus situation is changing the world and we are not exception. We are forced to cancel this year MyWay Games which should be held on 16th of May, 2020! There are few reasons, some of you do not have option to train properly and get into competition shape. The most important fact is financial situation, we have to prioritize the opportunity for gym operation after it will be possible again after shutdown.

We are apologize to everybody. We hope for your understanding.

Greetings from Good Vibes CrossFit team.