…alebo lepšie povedané bitka o telocvičňu, prípadne hovorovo – o náš Gym. V týchto dňoch už vieme kto je všestranným kondičným kráľom v Martine. No pre nás trénerov, je to skôr ako koncoročné vysvedčenie. Naši členovia sú oznámkovaní a my môžeme vidieť plody našej práce.

 

Pripravili sme fitness test, po ktorého absolvovaní si každý môže veľmi ľahko nájsť svoje slabiny, a následne na nich začať pracovať pod našim vedením. Však v dnešnej dobe predsa platí, že najdôležitejšia je všestrannosť. A to ako v bežnom živote, tak aj v tom fyzickom – športovom.

 

A teraz pekne rad za radom, pozrime sa čo u nás prekonalo 17 dvojčlenných tímov.

Úvodom nášho testu bolo preverenie typicky kondičnej aktivity (pľúcna/aeróbna kapacita).

Workout bol príznačne nazvaný “Pohreb pľúc”:

800 metrov Run (beh so spoločným štartom)

1600 m Row (Veslársky trenažér)

200 Double unders (dvojskokov na švihadle) alebo 600 Singles (jednoskokov)

Časový limit bol 12 minút a atléti sa vo dvojiciach mohli ľubovoľne striedať.

Samozrejme sme férovo zohľadnili ak v tíme súťažila jedna, prípadne dve ženy (vzdialenosť pri veslovaní sa v tom prípade upravovala na 1500 alebo 1400 m).

Priložené fotky dokumentujú náročnosť tohoto úvodného testu. Na naše potešenie si drvivá väčšina tímov s touto prekážkou poradila v stanovenom časovom limite.

Po tejto perfektnej rozcvičke našich atlétov čakalo preverenie ich silových možností v relatívne jednoduchom a bezpečnom vzpieračskom komplexe cvikov. Nebolo ťažké vymyslieť tomuto workout názov, proste “Hecni sa”:

Vypracuj sa na maximálnu váhu v komplexe:

1 opakovanie Thruster (predný drep s výrazom činky nad hlavu)

+3 opakovania Front squat (predný drep)

Za masívneho povzbudzovania našich fanúšikov sme v hustej súťažnej atmosfére videli v pánskom podaní vyletieť nad hlavy činky o váhe až 105 kilogramov, u žien to bolo 60 kíl čím dámy dokázali, že aj jemné a krásne bytosti ako sú ony si dokážu nájsť záľubu vo vzpieraní a vzťah k silovému tréningu.

Vyššie spomenutá informácia, že sa jednalo o súťaž tímov napovedá, že muselo prísť na rad aj preverenie zohratosti a súdržnosti členov jednotlivých tímov. A tak prišiel na rad workout s pracovným názvom “Synchro tanec”. Nevyhnutnosťou bolo previesť všetky opakovania synchronizovane, ako keby ste cvičili so svojim odrazom v zrkadle:

AMRAP x 8 Minút (čo najviac opakovaní)

8 Single arm devil presses 15/10 kg (angličák s trhom jednoručky nad hlavu)

12 Russian KB Swings 20/12 kg (švih s kettlebellom)

16 Leg raises (dvíhanie nôh vo vise)

20 AB Mat sit ups (sed-ľahy)

Tímový duch a zohratosť v tomto teste zdatnosti tesne pred finále krásne pomiešali karty. To nám pomohlo vyselektovať 4 najzdatnejšie tímy, ktoré následne bojovali v náročnom finále nie len jeden proti druhému, ale aj proti technickej náročnosti a nazbieranej únave z predchádzajúcich kôl.

“Armagedon” – tento názov testu asi napovedá o tom aká bola jeho náročnosť, čo sa stalo na súťažných doskách realitou. Workout sa súťažil systémom ľubovoľného striedania členov tímu, takže každý si mohol siahnuť na dno svojich síl – teda až na hranicu, ktorú bol ochotný atakovať pre možný úspech.

Workout bol zložený zo 4 častí oddelenými 1-minútovými prestávkami.

Časť A: AMRAP x 2 Minúty (čo najviac opakovaní)

Wall ball shots 9/6 kg (vyhadzovanie medicinbalu z drepu na terč)

Časť B: AMRAP x 6 Minút (čo najviac opakovaní) v rastúcich opakovaniach 2-4-6-8-10…

Pull up (zhyb)

Hand stand push up (klik v stojke)

Časť C: AMRAP x 6 Minút (čo najviac opakovaní) v rastúcich opakovaniach 1-2-3-4-5…

Deadlift 90/60 kg (mŕtvy ťah)

Burpee box get over 120/100 cm (angličák s prelezením prekážky)

Časť D: AMRAP x 2 Minúty (čo najviac opakovaní)

Rope climb 4,7 m (šplh na lane)

Po tak náročnom, takmer 20-minútovom zbesilom naháňaní sa za každým opakovaním, sme spoznali víťazov ale aj porazených. Na podujatí akým naša súťaž bola, sme nevideli nikoho sklamaného alebo nešťastného. Na rany prípadného sklamania boli totiž nalepené náplaste v podobe pocitu z dobre odvedenej práce a priateľstva, ktoré sa v týchto vypätých situáciách môže len utužiť. Nehovoriac o tom, že na každého čakala dávka občerstvenia. A povedzme si úprimne, po takomto naštartovaní metabolizmu akým 4-kolová súťaž bezpochyby bola, je pre telo stráviť porciu gulášu ako poradiť si s Cézar šalátom bez dresingu 🙂

Ďakujeme súťažiacim na ukážkový fair play prístup, rozhodcom za ich pozornosť a trpezlivosť. Ostatným členom tímu vďačíme za obetovaný čas a udržiavanie perfektnej nálady počas celého dňa.

Do skorého videnia na našich tréningoch a na ďalších súťažiach 🙂